CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Sunday, 27 November 2011

Bahasa Isyarat Komunikasi (BIK)

Tidak semua manusia dalam muka bumi ini dilahirkan dengan sempura. Begitulah juga dengan perkembangan bidang pendidikan yang sentiasa bergerak dan berkembang seiring dengan arus perkembangan era globalisasi. Demikian jugalah dengan perkembangan pendidikan khas bermasalah pendengaran. KSSR Pendidikan Khas Masalah Pendengaran bagi mata pelajaran Bahasa Isyarat Komunikasi (BIK) bertujuan melengkapkan murid bermasalah pendengaran menguasai kemahiran bahasa, bagi keperluan diri untuk berkomunikasi, mempelajari dan memperoleh ilmu serta maklumat baru. Kurikulum Standard Bahasa Isyarat ini akan dijadikan wahana utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran sebagai mod komunikasi bagi semua mata pelajaran. Organisasi kandungannya meliputi kemahiran praisyarat, kemahiran visual dan kemahiran Bahasa Isyarat Kreatif.

Belajar mengira 1-10

Kenali kami

Belajar ABC

mari menyanyi sambil berbahasa isyarat

Faedah melibatkan komuniti dalam pengajaran dan pembelajaran

Faedah kepada murid-murid prasekolah
Memberi peluang kepada murid-murid prasekolah melihat peranan komuniti dengan lebih dekat
Memberi peluang kepada murid-murid memperoleh pelbagai pengetahuan dan pengalaman
Murid-murid lebih mendapat perhatian

Faedah kepada guru
Guru dapat membentuk perhubungan mesra dengan komuniti
Komuniti dapat memberi bantuan kepada guru bagi menjalankan aktiviti prasekolah
Guru berpeluang memperoleh cadangan dan pendapat daripada kmuniti

Saturday, 26 November 2011

KONVENSYEN BERKENAAN HAK KANAK-KANAK

Pada Disember 1989, jawatankuasa penyelaras ditubuhkan bagi menyemak dan mengkaji kandungan Konvensyen Megenai Hak Kanak-kanak ( Convention of Right of Children (CRC)).
Konvensyen menetapkan:
1- Penjagaan dan perlindungan setiap individu di bawah umur 18 tahun (setiap kanak-
kanak) sebagai keutamaan bagi semua orang terutama kerajaan sesebuah kerajaan.

2- Mengandungi 54 perkara dan dibahagikan pada tiga bahagian. Bahagian I (Perkara 1-41) yang mengandungi hak yang perlu diberi kepada seseorang kanak-kanak.Bahagian II (Perkara 42-45) dan Bahagian III (Perkara 46-54) lebih kepada tanggungjawab negara dalam mempromosi serta merancang masa depan berkenaan hak itu.

3- Malaysia menerima pakai semua perkara itu kecuali pada Perkara 1,2,7,13,14,15,18(1)(a) dan 37.

Semua planet di angkasa bergerak mengelilingi matahari mengikut pusingan jam KECUALI?